Newsletter

*Przed zamówieniem Newslettera UCLP prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (Newsletter UCLP), z Polityką prywatności i cookies oraz poniższymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych (adresu e-mail) jest Wydawca Portalu UCLP – UCLP Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie: ul. Wspólna 35/11, 00-519 Warszawa, KRS: 0000229710, NIP: 7251890420, REGON: 473299290. Dane kontaktowe: tel. +48 22 493 62 50, e-mail: wydawca@uclp.com.pl 

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w celu informowania o aktualnościach i orzecznictwie z Portalu Unfair Competition & Compliance Law Portal w formie rozsyłanego elektronicznie Newslettera UCLP. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi Newsletter UCLP odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter UCLP, która zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Państwa subskrypcji.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z celu ich przetwarzania i trwa przez okres obowiązywania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter UCLP aż do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, dokonania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych ani przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Żadna z informacji znajdujących się na stronie internetowej UCLP oraz w Newsletterze nie stanowi porady prawnej.

Archiwalne newslettery UCLP:
2014

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 1. Nowe przepisy konsumenckie w UE (Newsletter I/2014, nr 1)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 2. Ochrona know-how I tajemnic handlowych  (Newsletter II/2014, nr 2)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 3. Rozporządzenie Bruksela I bis (Newsletter III/2014, nr  3)

2015

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 4. Niemiecka ustawa o płacy minimalnej a zagraniczni pracodawcy (Newsletter I/2015, nr 4)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 5/6. Klauzule niedozwolone w umowach kredytów frankowych (Newsletter II/2015, nr 5/6)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 7.  Konkurs na najlepszą pracę magisterską (Newsletter III/2015, nr 7)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 8/9. Nowa wersja UCLP – wybór orzecznictwa (Newsletter IV/2015, nr 8/9)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 10. Kredyty frankowe – c.d. (Newsletter V/2015, nr 10)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 11. Prawo autorskie – aktualności i orzecznictwo (Newsletter VI/2015, nr 11)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 12. Orzecznictwo z prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji (Newsletter VII/2015, nr 12)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 13. Aktualności z prawa ochrony konkurencji i konsumentów (Newsletter VIII/2015, nr 13)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 14. Nowelizacja niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Newsletter IX/2015, nr 14)

2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 15/16. Zmiany w polskim prawie (Newsletter I-II/2016, nr 15-16)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 17. Nowe unijne prawo znaków towarowych (Newsletter III/2016, nr 17)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 18. Uber a nieuczciwa konkurencja (Newsletter IV/2016, nr 18)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 19. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Newsletter V/2016, nr 19)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 20. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (Newsletter VI/2016, nr 20)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 21.  Wybór orzecznictwa oraz kredyty frankowe (Newsletter VII/2016, nr 21)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 22. Zmiany na rynku farmaceutycznym (Newsletter VIII/2016, nr 22)

2017

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 23. Reklama porównawcza i inne – orzecznictwo (Newsletter I/2017, nr 23)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 24. Orzecznictwo dotyczące opłat półkowych i nowelizacja prawa karnego (Newsletter II/2017, nr 24)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 25. Private enforcement w prawie polskim oraz animacja „Kredyty frankowe” (Newsletter III/2017, nr 25) 

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 26. Orzecznictwo europejskie dotyczące prawa autorskiego i oznaczania produktów oraz nowa ustawa o kredycie hipotecznym (Newsletter IV/2017, nr 26)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 27. Standardy żywności w UE, nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej oraz obowiązki informacyjne banków udzielających kredytów frankowych (Newsletter V/2017, nr 27)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 28. Różnice w cenach żywności w UE oraz charakter prawny usług świadczonych przez Uber (Newsletter VI/2017, nr 28)

2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 29. Projekt nowelizacji przepisów o przedawnieniu roszczeń, rozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd jako porozumienie ograniczające konkurencję (Newsletter I/2018, nr 29)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 30. Wykorzystywanie reputacji innego przedsiębiorcy, przejmowanie pracowników oraz sprzeciw adidas AG w postępowaniu w sprawie rejestracji unijnego znaku towarowego (Newsletter II/2018, nr 30)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 31. Oceny, rankingi, opinie w Internecie a nieuczciwa konkurencja (Newsletter III/2018, nr 31)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 32. Nieuczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych (Newsletter IV/2018, nr 32)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 33. Nowe przepisy o tajemnicy przedsiębiorstwa (Newsletter V/2018, nr 33)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 34. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (Newsletter VI/2018, nr 34)

2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 35. Nowelizacja prawa własności przemysłowej – znaki towarowe (Newsletter I/2019, nr 35)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 36. Działalność influencerów a prawo konkurencji (Newsletter II/2019, nr 36)

Adobe_PDF_file_icon_24x24Nr 37. Aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego – zwalczanie nieuczciwej konkurencji (Newsletter III/2019. nr 37)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 38. Greenwashing a prawo konkurencji (Newsletter IV/2019, nr 38)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 39. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (Newsletter V/2019, nr 39)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 40. Nieuczciwa konkurencja w branży hotelarskiej i najem krótkoterminowy (Newsletter VI/2019, nr 40)

2020

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 41 Nieuczciwa konkurencja na rynku energetyki (Newsletter I/2020, nr 41)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 42 Pułapki frankowe – nowy blog o kredytach frankowych (Newsletter II/2020, nr 42)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 43 Oznaczanie kraju pochodzenia produktów spożywczych (Newsletter III/2020, nr 43)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 44 Nieuczciwe praktyki handlowe związane z koronawirusem (Newsletter IV/2020, nr 44)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 45 Orzecznictwo polskich sądów dotyczące nieuczciwej konkurencji (Newsletter V/2020, nr 45)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 46  – Naśladownictwo produktów i reklama negatywna (Newsletter VI/2020, nr 46)

2021

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 47 Aktualne zmiany w prawie – prawo konkurencji i konsumenckie (Newsletter I/2021, nr 47)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 48 (Newsletter II/2021, nr 48)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 49 (Newsletter III/2021, nr 49)