Newsletter

*UWAGA! Kliknięcie na przycisk “subskrybuj” jest równoznaczne z akceptacją poniższego postanowienia:

“Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RGW Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35/11, w celu korzystania z usługi “Newsletter UCLP””.

Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz możliwość ich korekty. W celu rezygnacji z subskrypcji, należy skorzystać z linku znajdującego się w każdym Newsletterze. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera UCLP.

Administratorem danych jest RGW Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35/11. Dane osobowe są zbierane przez administratora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newsletter UCLP.

Żadna z informacji znajdujących się na stronie internetowej UCLP oraz w Newsletterze nie stanowi porady prawnej.

Archiwalne newslettery UCLP:

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 1. Nowe przepisy konsumenckie w UE (Newsletter I/2014, nr 1)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 2. Ochrona know-how I tajemnic handlowych  (Newsletter II/2014, nr 2)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 3. Rozporządzenie Bruksela I bis (Newsletter III/2014, nr  3)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 4. Niemiecka ustawa o płacy minimalnej a zagraniczni pracodawcy (Newsletter I/2015, nr 4)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 5/6. Klauzule niedozwolone w umowach kredytów frankowych (Newsletter II/2015, nr 5/6)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 7.  Konkurs na najlepszą pracę magisterską (Newsletter III/2015, nr 7)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 8/9. Nowa wersja UCLP – wybór orzecznictwa (Newsletter IV/2015, nr 8/9)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 10. Kredyty frankowe – c.d. (Newsletter V/2015, nr 10)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 11. Prawo autorskie – aktualności i orzecznictwo (Newsletter VI/2015, nr 11)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 12. Orzecznictwo z prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji (Newsletter VII/2015, nr 12)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 13. Aktualności z prawa ochrony konkurencji i konsumentów (Newsletter VIII/2015, nr 13)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 14. Nowelizacja niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Newsletter IX/2015, nr 14)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 15/16. Zmiany w polskim prawie (Newsletter I-II/2016, nr 15-16)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 17. Nowe unijne prawo znaków towarowych (Newsletter III/2016, nr 17)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 18. Uber a nieuczciwa konkurencja (Newsletter IV/2016, nr 18)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 19. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Newsletter V/2016, nr 19)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 20. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (Newsletter VI/2016, nr 20)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 21.  Wybór orzecznictwa oraz kredyty frankowe (Newsletter VII/2016, nr 21)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 22. Zmiany na rynku farmaceutycznym (Newsletter VIII/2016, nr 22)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 23. Reklama porównawcza i inne – orzecznictwo (Newsletter I/2017, nr 23)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 24. Orzecznictwo dotyczące opłat półkowych i nowelizacja prawa karnego (Newsletter II/2017, nr 24)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 25. Private enforcement w prawie polskim oraz animacja “Kredyty frankowe” (Newsletter III/2017, nr 25) 

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 26. Orzecznictwo europejskie dotyczące prawa autorskiego i oznaczania produktów oraz nowa ustawa o kredycie hipotecznym (Newsletter IV/2017, nr 26)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 27. Standardy żywności w UE, nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej oraz obowiązki informacyjne banków udzielających kredytów frankowych (Newsletter V/2017, nr 27)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 28. Różnice w cenach żywności w UE oraz charakter prawny usług świadczonych przez Uber (Newsletter VI/2017, nr 28)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 29. Projekt nowelizacji przepisów o przedawnieniu roszczeń, rozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd jako porozumienie ograniczające konkurencję (Newsletter I/2018, nr 29)

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Nr 30. Wykorzystywanie reputacji innego przedsiębiorcy, przejmowanie pracowników oraz sprzeciw adidas AG w postępowaniu w sprawie rejestracji unijnego znaku towarowego (Newsletter II/2018, nr 30)