Compliance

Jednym z podstawowych wyzwań towarzyszących prowadzeniu działalności gospodarczej jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z różnymi regulacjami prawnymi, obowiązującymi dla danego rodzaju i przedmiotu działalności.

Służy temu opracowanie i wdrożenie tzw. polityki compliance, która ma na celu ograniczenie ryzyka odpowiedzialności przedsiębiorcy w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów prawa.

Niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa, każdy przedsiębiorca powinien oszacować, jakie ryzyka wiążą się z jego działalnością, przygotować wewnętrzne wytyczne i regulaminy oraz zaznajomić z nimi swoich pracowników.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga znajomości zarówno prawa materialnego, co pozwala prowadzić działalność w granicach ustalonych przez przepisy prawa, jak również prawa procesowego.

Dlatego w ramach naszego Portalu znajdą Państwo informacje dotyczące trzech systemów prawnych, podzielone na zakładki „Doradztwo” oraz „Proces”.

Doradztwo                 Proces