Koszt transportu pojazdu od producenta do salonu wlicza się do jego ceny końcowej

Przedmiotem pytania prejudycjalnego przedstawionego Trybunałowi Sprawiedliwości UE przez niemiecki Sąd Krajowy w Kolonii była ocena zgodności reklamy zamieszczonej w prasie

Czytaj dalej

Waloryzacja rat kredytu według tabeli kursu CHF ustalanej przez bank – klauzule abuzywne w umowach kredytu hipotecznego

Pomiędzy powódką a pozwanym bankiem została zawarta umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany frankiem szwajcarskim (tzw. kredyty frankowe). Z powodu zaległości

Czytaj dalej

Konsument ma interes prawny w żądaniu uznania już wpisanego do rejestru wzorca za niedozwolony

W niniejszej sprawie powodowie żądali uznania za niedozwolone postanowienia umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego (kredyty frankowe) dotyczącego sposobu przeliczania

Czytaj dalej