Redakcja

Redaktor naczelny:

Adwokat

Piotr R. Graczyk

p.graczyk@rgw.com.pl

Zastępcy redaktora naczelnego:

Adwokat

prof. dr hab. Wojciech Cieślak

w.cieslak@rgw.com.pl

Adwokat

Anna Porębska, LL.M.

a.porebska@rgw.com.pl

Wydawca:

UCLP Services Sp. z o.o
ul. Wspólna 35 lok. 11
00-519 Warszawa

Tel. +48 22 493 62 50
wydawca@uclp.com.pl

Dane adresowe Redakcji:

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy
Adwokacka Spółka Jawna
ul. Wspólna 35 lok. 11
00-519 Warszawa

Tel. + 48 22 883 62 50

Tytuł prasowy „Unfair Competition and Compliance Law Portal” jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycją PR 18997.

Portal Prawa Konkurencji „Unfair Competition & Compliance Law Portal” jest zarejestrowany w międzynarodowym sstetmie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 2543 5663.