Abuzywność klauzuli indeksacyjnej kredytu powoduje nieważność całej umowy kredytowej

W wyroku z 22 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał analizy wpływu abuzywności tzw. klauzul indeksacyjnych, zawieranych w

Read more

Waloryzacja rat kredytu według tabeli kursu CHF ustalanej przez bank – klauzule abuzywne w umowach kredytu hipotecznego

Pomiędzy powódką a pozwanym bankiem została zawarta umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany frankiem szwajcarskim (tzw. kredyty frankowe). Z powodu zaległości

Read more