O projekcie

Cele i założeniaKancelarie PartnerskieUCLP w mediach

Witamy Państwa na stronie „Unfair Competition & Compliance Law Portal” i cieszymy się, że możemy przedstawić Państwu owoc współpracy kancelarii partnerskich z Polski i Niemiec – Portal prawa konkurencji.

Głównym założeniem projektu jest upowszechnianie zagadnień związanych z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz z szeroko pojętą problematyką polityki compliance w przedsiębiorstwach z różnych branż, jak również kształtowanie świadomości prawnej uczestników obrotu gospodarczego w odniesieniu do wskazanych dziedzin.

Mając na uwadze znaczenie powyższych tematów zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla praktyków i teoretyków prawa, postanowiliśmy podzielić się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych prawników, tworząc platformę wymiany informacji, idei oraz niezbędnego know-how.

Nie ulega wątpliwości, że prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji odgrywa istotną rolę w działalności każdego przedsiębiorcy. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą stykają się ze swoimi konkurentami na rynku oferowanych produktów i usług, a zatem prędzej czy później będą miały do czynienia z działaniami mającymi na celu zdobycie przewagi nad innymi Konkurencja sama w sobie jest zjawiskiem pożądanym, o ile nie przybiera postaci czynów nieuczciwej konkurencji. Te bowiem niosą za sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej w odpowiednich ustawach krajowych.

U podstaw niniejszego projektu leży przekonanie, iż odpowiedzialne prowadzenie biznesu oznacza również przywiązywanie wagi do odpowiednio wczesnego dostrzegania ryzyka i zagrożeń związanych z różnymi sferami wykonywanej działalności. Wypracowanie i przestrzeganie właściwych zasad polityki zgodności ma znaczenie zarówno w sferze prawa cywilnego, jak i karnego, oraz ma na celu zapobieganie naruszeniom powszechnie obowiązującego prawa z jednej strony i procedur wewnętrznych obowiązujących w przedsiębiorstwie z drugiej. W tekstach publikowanych na łamach portalu staramy się przedstawiać w sposób rzeczowy i jasny zarówno ogólne cele i znaczenie polityki compliance w nowoczesnym przedsiębiorstwie, jak również obszary, w których compliance odgrywa ważną rolę.

Dzięki współpracy międzynarodowego zespołu prawników, uczestniczących w projekcie UCLP, jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu informacje, analizy i przykłady z orzecznictwa, które bazują na porządkach prawnych poszczególnych krajów, tj. Polski i Niemiec, jak również prawie Unii Europejskiej. Dużą wagę przywiązujemy do stanów faktycznych zawierających elementy międzynarodowe, które niejednokrotnie wykazują się wysokim stopniem skomplikowania, jednakże ich znaczenia w dzisiejszym świecie nie sposób przecenić.

Pozostawiamy Państwu do dyspozycji wybór jednej z czterech wersji językowych portalu – polskiej, niemieckiej i angielskiej.

Cieszymy się z Państwa zainteresowania prawem nieuczciwej konkurencji oraz szeroko pojętą problematyką polityki compliance i zapraszamy do odkrywania zasobów Unfair Competition & Compliance Portal.

logo-rgw

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oferuje specjalistyczną pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Kancelaria RGW świadczy usługi prawne głównie na rzecz przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, w szczególności z obszaru krajów niemieckojęzycznych. Stałym partnerem Kancelarii RGW jest Kancelaria RGW Roclawski Rechtsanwälte z siedzibą w Berlinie. Z Kancelarią współpracują prawnicy, aplikanci oraz inni doradcy z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się zarówno w projektach o dużej skali, jak i w rozwiązywaniu bieżących problemów naszych Klientów, uwzględniając przy tym specyfikę branży. RGW doradza m.in. w prawie konkurencji oraz w prawie karnym gospodarczym, prawie ochrony środowiska, prawie upadłościowym i prawie transportowym. Założeniem Kancelarii RGW jest wykonywanie usług prawnych z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy. W celu skutecznego i wszechstronnego świadczenia pomocy prawnej Zespół Kancelarii RGW współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. doradcami podatkowymi, specjalistami z zakresu wycen, tłumaczami przysięgłymi, konsultantami z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, zagranicznymi kancelariami prawniczymi, w szczególności z obszaru Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Nasi doradcy biegle władają językami obcymi: niemieckim oraz angielskim, dzięki czemu mogą świadczyć pomoc prawną w opracowywaniu projektów międzynarodowych, charakterystycznych dla Klientów działających w ramach grup kapitałowych, holdingów oraz na rzecz inwestorów zagranicznych. Kancelaria Prawna RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy przynależy do organizacji związanych z działalnością podmiotów gospodarczych oraz bierze czynny udział w przedsięwzięciach na rzecz promocji przedsiębiorczości. Kancelaria RGW jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia firm prawniczych Consulegis jak również Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.

naglowek_15

RGW Roclawski Rechtsanwälte (Niemcy)

RGW Roclawski Rechtsanwälte jest nowoczesną kancelarią gospodarczą, świadczącą wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego między innymi na rzecz przedsiębiorców, działających w niemiecko-polskim obszarze gospodarczym. Ponadto reprezentuje swoich Klientów przed sądami i organami administracji. W ramach świadczonej przez Kancelarię RGW Roclawski Rechtsanwälte pomocy prawnej szczególne miejsce zajmują sprawy z zakresu prawa handlowego, prawa spółek, ochrony konkurencji, jak również prawa przewozowego i spedycji. Kancelaria uczestniczy zarówno w projektach o dużej skali, jak i w rozwiązywaniu bieżących problemów Klientów, z uwzględnieniem specyfiki konkretnej branży. Kancelaria współpracuje ściśle z polską Kancelarią RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, która już od 2007 r. zajmuje się obsługą prawną niemieckojęzycznych klientów w Polsce. Dzięki tej współpracy, Kancelaria może zaproponować swoim Klientom utrzymane na najwyższym poziomie, kompleksowe i profesjonalne rozwiązania zagadnień prawnych, opracowywanych zarówno pod kątem prawa niemieckiego, jak i polskiego. Ponadto Kancelaria kooperuje z niemieckimi i polskimi prawnikami oraz doradcami podatkowymi, dysponującymi wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Współpracownicy Kancelarii RGW Roclawski Rechtsanwälte posługują się biegle językiem niemieckim, polskim oraz angielskim w mowie i piśmie. Kancelaria RGW Rocławski Rechtsanwälte świadczy pomoc prawną na całym obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum Berlina.