Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI UNFAIR COMPETITION & COMPLIANCE LAW PORTAL

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przy korzystaniu ze stron internetowych www.uclp.com.pl, www.uclp.de, www.uclp.eu Unfair Competition & Compliance Law Portal (UCLP) przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa z UCLP w odniesieniu do poszczególnych operacji.

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest wydawca Portalu UCLP: UCLP Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35/11, 00-519 Warszawa, e-mail: wydawca@uclp.com.pl

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ BEZ REJESTRACJI

Dane osobowe osób korzystających z UCLP (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi użytkownikami lub subskrybentami Newslettera UCLP przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w Portalu UCLP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy,
 • analitycznym i statystycznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na uzasadniony interes Administratora polegający na monitorowaniu zainteresowania użytkowników publikowanymi treściami w celu dostosowywania ich do potrzeb użytkowników,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw.

REJESTRACJA W SERWISIE I SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA UCLP

 1. W celu dodawania komentarzy w Portalu UCLP konieczna jest rejestracja użytkownika. Osoby, które dokonują rejestracji w Portalu, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać, w ustawieniach swojego konta, dodatkowe dane – takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Po wprowadzeniu danych do rejestracji Administrator zapoznaje się z wprowadzonymi informacjami i przyjmuje lub odrzuca rejestrację.

 1. W celu subskrypcji Newslettera UCLP konieczne jest podanie adresu e-mail, na który Newsletter ma być wysyłany. Zamówienie Newslettera UCLP jest równoznaczne z zawarciem umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną, dlatego przez zamówieniem subskrypcji należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (Newsletter UCLP) dostępnym na stronie www.uclp.com.pl oraz z niniejszą Polityką Prywatności oraz ich zaakceptowanie.

Subskrybent ma w każdej chwili możliwość wypisania się z Newslettera UCLP, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez kliknięcie linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej przez UCLP. Rezygnacja z subskrypcji oznacza, że subskrybent nie będzie otrzymywał Newslettera UCLP w przyszłości, jednakże nie ma wpływu na zgodność z prawem dokonanych uprzednio czynności.

 1. Dane osobowe osób będących zarejestrowanymi użytkownikami lub subskrybentami Newslettera UCLP przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta Użytkownika umożliwiającego dodawanie komentarzy na stronie www.uclp.com.pl , uclp.de, www.uclp.eu oraz ze świadczeniem usługi wysyłki Newslettera UCLP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażoną przez użytkownika zgodą,
 • analitycznym i statystycznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na uzasadniony interes Administratora polegający na monitorowaniu zainteresowania użytkowników publikowanymi treściami w celu dostosowywania ich do potrzeb użytkowników,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw;

KORZYSTANIE Z FORMULARZY KONTAKTOWYCH

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wykonania umowy;
 • analitycznym i statystycznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu statystyki zapytań zgłaszanych przez Użytkowników oraz doskonalenia funkcjonalności Portalu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści danych, w tym do uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych ( w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeśli Użytkownik chce wycofać zgodę na przesyłanie Newslettera UCLP lub przetwarzanie danych osobowych może lub zrezygnować poprzez kliknięcie w link w przesyłanej wiadomości Newsletter UCLP lub wysłać maila lub list na adres: wydawca@uclp.com.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom prowadzącym obsługę systemów informatycznych oraz osobom współpracującym z Administratorem przy tworzeniu Portalu UCLP: autorom, tłumaczom, grafikom.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane do Państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
 3. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

 1. Administrator na bieżąco analizuje ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

POLITYKA COOKIES

Strony internetowe: www.uclp.com.pl, www.uclp.de, www.uclp.eu wykorzystują tzw. pliki cookies. Poprzez korzystanie Portalu za pośrednictwem ww. stron wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z poniższą polityką cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie plików cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej bądź zaprzestać korzystania z Portalu.

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to informacje podlegające zapisaniu na komputerze użytkownika (oraz innych urządzeniach mających połączenie z Internetem – takich jak tablety czy smartfony), które Portal odczytuje każdorazowo w trakcie połączenia. Plik cookie składa się zazwyczaj z nazwy strony internetowej, z której pochodzi, wskazania okresu przechowywania oraz numeru.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Portal wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z Portalu oraz lepszego jego dopasowania do Państwa potrzeb. Wykorzystanie plików cookies może pomóc w przyspieszeniu użytkowania Portalu.

Pliki cookies, mogą być wykorzystane do:

 • tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania z Portalu przez użytkowników;
 • utrzymywania otwartych sesji użytkowników Portalu, celem zniesienia konieczności powtórnego logowania.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

 • Niezbędne – cookies istotne dla poprawnego działania Portalu oraz zapisu wcześniej dokonanych czynności;
 • Bezpieczeństwa – cookies służące wykrywaniu nadużyć w procesach uwierzytelniania;
 • Performance – cookies dostarczające informacji o sposobie interakcji użytkownika z Portalu, np. obejrzanych zasobach lub czasie użytkowania. Informacje zbierane są anonimowo;
 • Funkcjonalne – cookies umożliwiające zapamiętywanie określonych ustawień dokonanych przez użytkownika takich jak np. nazwa użytkownika, wybór języka lub oprawy graficznej.

W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookies?
Większość przeglądarek internetowych w ramach domyślnych ustawień akceptuje wykorzystywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników Portalu. Użytkownik komputera (lub innego urządzenia) może w każdej chwili dokonać zmian w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Możliwe jest zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies, bądź też włączenie ostrzeżeń o każdorazowym przesłaniu pliku cookie do urządzenia. Informacje dotyczące właściwych funkcji oprogramowania są udostępnione Państwu w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach internetowych producentów oprogramowania.

Wyłączenie obsługi plików cookies, które są używane przez Portal, może wpłynąć na użytkowanie Portalu, np. poprzez brak dostępu do części Portalu. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Portalu. W przypadku nie dokonania przez Państwa zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywane przez Portal, zgodnie z niniejszą polityką cookies.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: wydawca@uclp.compl lub pisemnie na adres UCLP Services Sp. z o.o., Wydawca Portalu UCLP, ul. Wspólna 35/11, -00-519 Warszawa

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja zamieszczana jest na Portalu UCLP.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.