Abuzywność klauzuli indeksacyjnej kredytu powoduje nieważność całej umowy kredytowej

W wyroku z 22 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał analizy wpływu abuzywności tzw. klauzul indeksacyjnych, zawieranych w

Czytaj dalej

Waloryzacja rat kredytu według tabeli kursu CHF ustalanej przez bank – klauzule abuzywne w umowach kredytu hipotecznego

Pomiędzy powódką a pozwanym bankiem została zawarta umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany frankiem szwajcarskim (tzw. kredyty frankowe). Z powodu zaległości

Czytaj dalej

Konsument ma interes prawny w żądaniu uznania już wpisanego do rejestru wzorca za niedozwolony

W niniejszej sprawie powodowie żądali uznania za niedozwolone postanowienia umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego (kredyty frankowe) dotyczącego sposobu przeliczania

Czytaj dalej