Sądowa batalia o świąteczne pierniczki

Święta Bożego Narodzenia dla wielu oznaczają spotkania z rodziną przy wigilijnym stole oraz okres odpoczynku, jednak dla przedsiębiorców jest to przede wszystkim czas wzmożonych działań marketingowych w celu pozyskania klientów. Metody walki konkurencyjnej stosowane przez przedsiębiorców mogą przybierać mniej lub bardziej akceptowalne formy. W ostatnim czasie media obiegła informacja o uzyskaniu przez znanego producenta żywności sądowego zabezpieczenia w postaci zakazu używania w obrocie gospodarczym określonego wzoru opakowania pierniczków świątecznych przez konkurenta z branży. Postanowienie w sprawie zabezpieczenia wydał Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 21 listopada 2020 r. w postępowaniu o sygn. akt XXIV GWo 22/20.

Podstawą wystąpienia z roszczeniami było podobieństwo opakowań, w których sprzedawane jest ciasto na pierniczki w proszku konkurenta, do opakowań stosowanych wcześniej przez przedsiębiorcę, którego interesy zostały naruszone. Działanie takie może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niedozwolone jest bowiem takie oznaczenie towarów, które może wprowadzić konsumenta w błąd co do cech produktu. Jako przykłady takich cech ustawa wymienia jakość i skład produktu, miejsce jego pochodzenia bądź sposób wykonania – jednak nie jest to katalog zamknięty. W orzecznictwie przyjmuje się, że pochodzenie danego towaru od konkretnego producenta jest cechą tego towaru. A zatem z czynem nieuczciwej konkurencji będziemy mieć do czynienia, gdy opakowanie produktu będzie łudząco podobne do opakowań konkurenta, który utrwalił już wizerunek opakowań swoich produktów na rynku (o zdolność wyróżniającej przedsiębiorstwo wspominaliśmy w tekście „Mylące oznaczenie przedsiębiorstwa – jak określać rynek właściwy?”).

W omawianej sprawie Sąd uznał, że opakowanie pierniczków konkurenta przedstawiające z ilustracją z następującymi elementami: „zielonym tłem, elementem graficznym przedstawiającym stos pierniczków dekorowanych białym lukrem, umieszczonym w dolnej połowie kompozycji, oznaczeniem producenta znajdującym się na górze po lewej stronie, nazwą „pierniczki” pisaną białą czcionką, umieszczoną w górnej połowie kompozycji, wizerunkiem etykietki, na której na czerwonym tle są umieszczone informacje dodatkowe.” może być uznane za wprowadzające klienta w błąd.  Zakazane zostało dalsze wprowadzanie tak opakowanego produktu do obrotu.

Zgodnie z postanowieniem o zabezpieczeniu każde naruszenie zakazu korzystania z tak opisanego oznaczenia opakowania pierniczków zagrożone jest nakazaniem zapłaty kary w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek. W celu zagwarantowania właściwego wykonywania zabezpieczenia na mocy postanowienia Sądu komornik dokonał zajęcia opakowań pierniczków świątecznych konkurenta.

Wskazać należy, że udzielenie zabezpieczenia następuje wówczas, gdy roszczenie zostało przez wnioskodawcę uprawdopodobnione, ale nie przesądza jeszcze o wyniku postępowania cywilnego. Zabezpieczenie ma zapewnić stronie postępowania ochronę przed ewentualnymi, dalszymi naruszeniami jej praw. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia może być złożony przed wytoczeniem powództwa, wraz z pozwem lub w toku postępowania.

Źródło:

  • https://www.oetker.pl/pl-pl/nasza-firma/biuro-prasowe/nowosci-biuro-prasowe/nowosc-biuro-prasowe/n/Unternehmens-News/Postanowienia-Sadu-Okr%C4%99gowego-w-Katowicach