Radio NRJ skazane na wysoką grzywnę za nielegalną konkurencję

Sąd Gospodarczy w Paryżu nałożył na radio NRJ obowiązek zapłaty miliona euro odszkodowania na rzecz Skyrock za przedstawienie jako „koncertów NRJ” wydarzeń stanowiących konkurencję dla partnera radia.

Powodem było wyemitowanie przez NRJ w marcu i kwietniu 2012 roku ponad setki spotów z koncertów Rihanny, Seana Paula, Nicky Minaj, LMFAO, Davida Guetty, Black Eyed Peas i Lady Gagi jako „koncertów NRJ”, podczas gdy wyłącznym partnerem trzech koncertów (Rihanny, Seana Paula i Nicky Minaj) było Skyrock.

Sąd uznał, że emisje nadane przez NRJ wprowadzały odbiorców w błąd, a radio „dopuściło się czynu nieuczciwej konkurencji”.

W związku z tym zasądził od NRJ na rzecz Skyrock odszkodowanie w wysokości miliona euro tytułem naprawienia szkód materialnych oraz 30.000 euro tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Sąd nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wyrok jest wiążący w momencie jego doręczenia.