Oznaczenie geograficzne produktu „Himalaya Salz” może wprowadzać w błąd

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął istotną kwestię dotyczącą używania oznaczeń geograficznych do oznaczania produktów i możliwości wprowadzenia w ten sposób w błąd konsumentów.

Postępowanie dotyczyło zgodności z prawem opakowania i sposobu oznakowania oferowanej w sklepie internetowym soli reklamowanej jako „Raab Himalaya Salz gemahlen”. Jest to produkt sprzedawany w sklepach ze zdrową żywnością czy w tzw. „Reformhaus”, które specjalizują się w czysto naturalnych produktach. Cena soli z Himalajów jest znacznie wyższa niż zwykłej soli spożywczej. Na opakowaniach soli sprzedawanej przez pozwanego znajdował się napis „Kristallsalz” (sól krystaliczna), a pod spodem „Kristallines Speisesalz aus der Region des Himalayas ” (krystalizowana sól spożywcza z regionu Himalajów), przy czym słowo „Himalayas” było oznaczone innym kolorem i wyodrębnione graficznie.

W rzeczywistości sól nie pochodziła z samych Himalajów, lecz z położonej w odległości ok. 200 km pakistańskiej prowincji Pendżab. W toku procesu podnoszono, że według niektórych region ten można jeszcze zakwalifikować jako przedgórze Himalajów. BGH stwierdził jednak, że w sprawie nie tyle chodzi o dokładne geograficzne ustalenia, lecz o wrażenie, jakie konkretna szata graficzna produktu może wywołać u przeciętnego konsumenta. Trybunał zastosował w tym celu wzorzec przeciętnego, dostatecznie poinformowanego konsumenta i na tej podstawie uznał, że napis „Himalaya” na opakowaniu soli został zbyt wyeksponowany. Mogło to prowadzić do wprowadzenia konsumentów w błąd co do rzeczywistego pochodzenia towaru.

Roszczenia powoda zostały oparte na § 127 ust. 1 niemieckiej ustawy o znakach towarowych w zw. z § 8 ust. 3 pkt 2 niem. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zabraniają posługiwania się w obrocie oznaczeniami geograficznymi dla towarów lub usług, które nie pochodzą z miejsca czy z regionu, na który wskazuje oznaczenie, o ile używanie takiego oznaczenia może rodzić ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru.

Ponadto, BGH rozstrzygnął istotną kwestię odpowiedzialności właścicieli sklepów internetowych w przypadku oferowania produktów oznaczonych wprowadzającymi w błąd nazwami geograficznymi. Zdaniem Trybunału odpowiadają oni za czyn nieuczciwej konkurencji nawet wtedy, gdy korzystają z gotowych opisów produktów dostarczonych mu przez producenta czy dystrybutora towaru.

Wyrok dotyczący „Himalaya Salz” potwierdza, że linia orzecznicza niemieckich sądów dotycząca stosowania oznaczeń geograficznych jest dość rygorystyczna, a handlarze internetowi powinni zwracać uwagę, czy opakowania i opisy produktów przez nich oferowanych nie mogą być uznane za wprowadzające w błąd.

  • Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 31 marca 2016 r., sygn. akt I ZR 86/13