Oznaczenie towaru nazwą innej miejscowości niż miejsce produkcji nie wprowadza uważnego konsumenta w błąd?

Do takiego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Białymstoku, który rozstrzygał w drugiej instancji spór pomiędzy producentami wody mineralnej. Jeden z nich zamieszczał na etykiecie swojej wody oznaczenie geograficzne, mimo że dystrybuowana przez niego woda pochodziła z miejscowości, oddalonej o około 50 km od wskazanego na butelce miejsca. Informacja o miejscu pochodzenia wody znajdowała się na etykiecie, ale w mniej wyeksponowanym miejscu.

Z powództwem wystąpił konkurencyjny przedsiębiorca, który domagał się orzeczenia zakazu wprowadzania do obrotu wody butelkowanej z dotychczasową nazwą oraz używania wskazanej nazwy miejscowości w reklamie.

Zdaniem powoda, woda wydobywana we wskazanej miejscowości charakteryzuje się wysoką jakością i użycie jej nazwy wywołuje określone skojarzenia co do miejsca jej pochodzenia, podczas gdy pozwany wydobywa wodę w ujęciu zlokalizowanym w innej miejscowości, oddalonej o około 50 kilometrów. Powód podnosił również, że butelki wody mineralnej zostały oznaczone przez pozwanego fałszywym oznaczeniem geograficznym, wprowadzającym konsumentów w błąd i skłaniającym ich do nabywania produktów pozwanego.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie przychylił się do stanowiska Powoda, powołując się na wzorzec przeciętnego konsumenta, który ma zastosowanie przy ocenie zaistnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd stwierdził, że przeciętny konsument nie jest osobą słabo wykształconą, niezorientowaną, nienawykłą do analizy komunikatów producenta, kierującą się intuicją i podejmującą decyzje w oparciu o kryteria nieracjonalne i subiektywne.

W ocenie sądu, prawidłowym wzorcem konsumenta, zgodnym z prawem europejskim i krajowym, jest wyłącznie wzorzec zakładający, iż konsument jest klientem uważnym, rozsądnym, racjonalnym i świadomym swoich wyborów, który analizuje komunikaty producenta pod kątem zgodności z istotnymi dla danego konsumenta kryteriami.

Sąd stwierdził, że użycie nazwy obcej miejscowości do oznaczenia towaru produkowanego w innym miejscu nie będzie powodować wprowadzenia konsumentów w błąd, jeżeli na produkcie w sposób wyraźny wskazane zostało rzeczywiste miejsce jego wydobycia lub produkcji, a wielkość, kształt i etykieta opakowania różni się istotnie od opakowania produktu konkurującego.

  • wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 19 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 923/14