Opis przycisku zamówienia internetowej usługi Amazon-Prime do zmiany

W ocenie Wyższego Sądu Krajowego opis na przycisku zamówienia darmowego abonamentu próbnego usługi Amazon-Prime – „Teraz testuj za darmo – potem odpłatnie” wprowadza w błąd i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Klienci Amazona mieli możliwość zamówienia w wersji testowej miesięcznego dostępu do usługi streamingu Amazon-Prime. Abonament próbny nie kończył się jednak po upływie miesiąca, ale przekształcał się w abonament płatny, jeśli umowa nie została uprzednio wypowiedziana.

Z powództwem przeciwko Amazonowi o zaniechanie stosowania wprowadzającego w błąd oznaczenia wystąpił Federalny Związek Organizacji Konsumenckich. Po rozpoznaniu apelacji Wyższy Sąd Krajowy uznał, że opis przycisku zamówienia musi zostać zastąpiony zwrotem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innym bardziej jednoznacznym. Stosowane przez Amazon niejednoznaczne sformułowanie stanowi bowiem naruszenie § 312j ust. 3 BGB, zgodnie z którym przedsiębiorca musi w sposób jasny i widoczny poinformować konsumenta o odpłatności umowy, a konsument w momencie składania zamówienia musi wyraźnie potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Sąd uznał, że art. 312j ust. 3 BGB znajduje zastosowanie do każdej umowy, która ma charakter odpłatny. W przypadku Amazon-Prime, nawet jeśli pierwsze 30 dni korzystania z usługi są darmowe, wraz z zawarciem umowy powstaje bezpośredni obowiązek zapłaty, który ustaje tylko wtedy, gdy konsument podejmie drugi aktywny krok i wypowie umowę. Fakt, że jest to bezproblemowo możliwe już bezpośrednio po zawarciu umowy, nie zmienia charakteru czynności prawnej jako odpłatnej dla konsumenta.

Sformułowanie użyte przez Amazon po pierwsze wywoływało ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd, a po drugie pozostawiało konsumenta w przeświadczeniu, że zamawia jedynie bezpłatny abonament próbny na miesiąc, a oferta dostępna jest wyłącznie „teraz”.

  • wyrok Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii z 3 lutego 2016 r., sygn. akt 6 U 39/15