Zlecenie opracowania reklamy profesjonalnej agencji a odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji

wyrok Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II CSK 338/14

Postępowanie dotyczyło roszczenia o zaniechanie przez konkurencyjnego przedsiębiorcę naruszenia prawa do firmy Powoda oraz czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na stosowaniu niedozwolonej reklamy, a także roszczenia o usunięcie skutków naruszenia poprzez wycofanie reklamy i opublikowanie w internecie odpowiedniego oświadczenia.

Reklama w formie linku sponsorowanego w przeglądarce internetowej została stworzona przez profesjonalną agencję reklamową, z którą Pozwany zawarł umowę o świadczenie usług reklamowych. W nagłówku reklamy znajdowała się firma Powoda, a poniżej adres strony internetowej Pozwanego oraz napis „V. – światowy lider (…). Sprawdź naszą ofertę!”.

Pozwany argumentował, że nie dawał agencji żadnych instrukcji co do sposobu sformułowania treści reklamy ani użytych słów kluczowych, a tym bardziej nie zlecił prowadzenia kampanii w sposób agresywny, naruszający dobra innej firmy. Nie powinien zatem odpowiadać za cudze działania.

Sąd Najwyższy wskazał, że podmiot reklamujący swoją działalność za pomocą nieuczciwej reklamy nie może zwolnić się od odpowiedzialności za taki czyn nieuczciwej konkurencji przez zawarcie umowy o opracowanie reklamy z firmą, która zawodowo zajmuje się taką działalnością.

W ocenie Sądu świadczy o tym również treść art. 17 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której użyto zwrotu, że czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy w rozumieniu art. 16 uznk dopuszcza się również agencja reklamowa. Wskazuje to wyraźnie, że za czyn nieuczciwej konkurencji może odpowiadać zarówno twórca reklamy, jak i reklamujący.

Ponadto, nie sposób uznać, że emisja reklamy jest „cudzym działaniem”, skoro odbywa się ona w interesie reklamującego. Jest to zatem forma korzystania z reklamy przez reklamującego i stanowi jego własne działanie także wówczas, gdy od strony technicznej emisją reklamy zajmuje się inny podmiot.