Współczesne problemy prawa karnego – publikacja z udziałem Kancelarii RGW

Przedstawiamy Państwu publikację pt. „Problemy współczesnego prawa karnego„, która ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Praca powstała pod redakcją dr Beaty T. Bieńkowskiej – docenta w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UW oraz prof. dr hab. Zbigniewa Jędrzejewskiego – profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Znalazły się w niej się m.in. teksty autorstwa prawników Kancelarii RGW – partnera Portalu Prawa Konkurencji:

  • Przestępstwo zmowy przetargowej w polskim i niemieckim prawie karnym – analiza prawnoporównawcza.

– Anna Porębska, Marcin Bierła

  •  Subsydiarny akt oskarżenia – wybrane zagadnienia proceduralne.

– Anna Porębska, Piotr R. Graczyk

  •  Przestępstwo oszustwa sądowego w polskim prawie karnym.

– Wioletta Gwizdała, Marcin Bierła

Publikację można nabyć w Księgarni C.H. Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-prawnicze/id14692,Problemy-wspolczesnego-prawa-karnego.-Czesc-pierwsza.html