Wręczenie nagrody – konkurs na najlepszą pracę magisterską

10 stycznia 2020 r. w siedzibie Kancelarii RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna odbyło się wręczenie nagrody głównej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, współorganizowanego przez „Unfair Competition & Compliance Law Portal”.

Laureatem konkursu został Pan Adrian Zbrojewski, który swoją pracę magisterską pt. Naruszenie zasad udostępniania informacji gospodarczych jako czyn nieuczciwej konkurencji” obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor pracy, która została oceniona najwyżej, jest obecnie aplikantem radcowskim oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 CHF oraz możliwość odbycia miesięcznego stażu w Kancelarii RGW w Warszawie lub w Berlinie.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i zachęcamy absolwentów studiów prawniczych do udziału w następnej edycji konkursu.

Na zdjęciu: laureat konkursu Adrian Zbrojewski