Reklama z koronawirusem w tle – orzecznictwo niemieckich sądów

Obserwowana od rozpoczęcia pandemii COVID-19 tendencja do posługiwania się w komunikatach reklamowych bardziej lub mniej sugestywnymi nawiązaniami do walki z korona wirusem widoczna jest również na rynku niemieckim. Szczególnie duże nasilenie tego typu praktyk obserwuje się w branży spożywczej i farmaceutycznej.

Niemiecka Centrala ds. Ochrony Konkurencji (Wettbewerbszentrale) podejmuje szereg działań, które mają na celu powstrzymanie przedsiębiorców przed kierowaniem wprowadzających w błąd treści do konsumentów.

W sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów niemieckie sądy wydają tzw. zarządzenia tymczasowe („einstweilige Verfügung”) nakazujące zaniechanie nieuczciwych praktyk. Wystarczające przy tym jest uprawdopodobnienie roszczenia, co pozwala na szybką reakcję na stwierdzone naruszenie.

Proszek grzybowy a ochrona przed wirusem

Jako przykład spraw związanych z używaniem w akcjach marketingowych odniesień do koronawirusa można wymienić postępowanie wobec przedsiębiorcy posługującego się w reklamie internetowej następującym sloganem: „Corona-Infektion: Wie wir uns mit Vitalpilzen schützen können!“ („Zakażenie koronawirusem: Jak możemy chronić się z Vitalpilzen”).

Reklama została uznana za niedozwoloną w świetle niemieckich przepisów o środkach leczniczych oraz ustawy o nieuczciwej konkurencji i zakazana na podstawie postanowienia Sądu Krajowego w Gießen z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt 8 O 16/20.

Sąd uznał, że reklama wskazuje, jakoby preparat produkowany z grzybów posiadał właściwości lecznicze, których w rzeczywistości nie wykazuje. Wprawdzie zakwestionowany slogan nie zawiera jednoznacznej obietnicy wyleczenia, jednakże sugeruje ochronę przed zarażeniem lub ochronę w przypadku zarażenia koronawirusem. Tego typu twierdzenia byłyby dozwolone jedynie wówczas, gdyby skuteczne działanie chronioną przed zarażeniem koronawirusem poparte było rzetelnymi badaniami naukowymi. Sąd w Gießen wskazał natomiast, że według aktualnego stanu wiedzy medycznej i w świetle prowadzonych na całym świecie badań naukowych brak jest dowodów na to, aby jakakolwiek substancja skutecznie chroniła przed wirusem.

Suplementy w walce z koronawirusem

Z kolei w sprawie, w której Sąd Krajowy w Essen wydał postanowienie z 27 kwietnia 2020 r. (sygn. akt 43 O 39/20), producent suplementów diety reklamował swoje produkty grafiką z człowiekiem odpierającym atak koronawirusa i hasłem: „Volle Power für Ihr Immunsystem“ (Pełna siła dla twojego systemu odpornościowego).

Sąd doszedł do wniosku, że wskazana grafika sugeruje w sposób wprowadzający w błąd, że produkt chroni przed wirusem, a zatem jej używanie jest niezgodne z prawem.

Witamina C kontra „międzynarodowe wirusy“

W innej sprawie, w której został wniesiony do Sądu Krajowego w Monachium pozew, dystrybutor artykułu spożywczego, którego skład wzbogacony jest o witaminę C, przedstawiał w reklamie kobietę z maseczką na twarzy i hasłami: „Schützen Sie Ihren Körper. JETZT!” („Chroń swoje ciało TERAZ!”) oraz „Vor multi-resistenten Bakterien und internationalen Viren schützt Sie ein optimales Immunsystem* – 365 Tage im Jahr.  (Przed wielolekoodpornymi bakteriami i międzynarodowymi wirusami chroni optymalny układ odpornościowy* – 365 dni w roku“).

Podkreślić trzeba, że stosowanie niedozwolonych form reklamy nawiązującej do koronawirusa uznawane jest nie tylko jako zagrożenie dla konsumentów, do których tego typu reklamy są kierowane, lecz również jako naruszenie interesów innych przedsiębiorców, którzy nie korzystają z takich środków.

Źródła:

https://www.wettbewerbszentrale.de/de/presse/pressemitteilungen/_pressemitteilung/?id=365

https://openjur.de/u/2262138.html