Dostawca energii elektrycznej nie może porównywać niekompatybilnych taryf

Dostawca energii elektrycznej prezentował na swojej stronie internetowej własną taryfę cenową oraz zestawiał ją z taryfami innych lokalnych dostawców. Okazało się jednak, że tego typu porównywanie taryf jest jak porównywanie jabłek z gruszkami, gdyż przedsiębiorca jako punktu odniesienia użył stawek taryfy nocnej lokalnego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Na wniosek Centrali ds. Konkurencji Sąd Krajowy w Berlinie wydał następujące orzeczenie:

Tego typu porównanie taryf wprowadza w błąd z dwóch względów.

Z treści strony internetowej nie wynikało, że w ramach porównania dostawca wybrał podmiot, który oferował podwójną taryfę. W tego typu taryfie zużycie energii mierzone jest na dwóch różnych licznikach. W ten sposób uwzględnia się zużycie energii w ciągu dnia i w nocy. Sąd uznał, że nie jest zadaniem konsumenta sprawdzanie, czy porównanie odnosi się to równoważnych taryf.

Ponadto Sąd uznał również za wprowadzający w błąd fakt, że przy porównawczych obliczeniach została uwzględniona wyłącznie stawka za energie elektryczną w ciągu dnia, a pominięta korzystniejsza stawka nocna oferowana przez konkurenta. Porównanie taryf powinno uwzględniać wynikające stąd różnice.

Dostawca energii, wobec którego toczyło się postępowanie, został zobowiązany do zaniechania porównywania w ten sposób taryf. W sprawie uznano, że dostawca naruszył § 5 (wprowadzające w błąd działania) oraz § 6 (wprowadzająca w błąd reklama porównawcza) niemieckiej ustawy przeciwko nieuczciwej konkurencji.

  • wyrok Sądu Krajowego w Berlinie z 25 września 2019, sygn. akt 15 O 504/18