Dochodzenie roszczeń dot. umowy kredytu indeksowanego CHF – animacja

Unfair Competition & Compliance Law Portal przygotował dla Państwa animację, która w przystępny sposób przybliża problematykę tzw. kredytów frankowych oraz dochodzenia roszczeń wobec banku z tytułu umowy kredytu indeksowanego/waloryzowanego kursem CHF.

Bazując na aktualnym orzecznictwie polskich sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiamy m.in. kwestie związane z formułowaniem roszczenia wobec banku w zależności od pożądanego przez kredytobiorcę rezultatu, a także wskazujemy, na jakich argumentach natury prawnej powództwo przeciwko bankowi może zostać oparte.

Udostępniony Państwu materiał ma charakter informacyjny i edukacyjny.