Wyniki III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską

W III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji organizowanego przez Unfair Competition & Compliance Law Portal oraz  Kancelarię RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka jawna Komisja Konkursowa w składzie:

Piotr R. Graczyk, Adwokat
dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM, Adwokat
Wojciech Rocławski, Rechtsanwalt & Radca prawny

po wnikliwej analizie nadesłanych prac magisterskich wybrała zwycięzcę konkursu.

Główna nagroda została przyznana za pracę pod tytułem:

Naruszenie zasad udostępniania informacji gospodarczych jako czyn nieuczciwej konkurencji”,

której autorem jest:

Pan Adrian Zbrojewski

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i nadesłane prace.