Regulamin Unfair Competition & Compliance Law Portal

 

Postanowienia Ogólne

§1

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania Unfair Competition and Compliance Law Portal, zwanego dalej „Portalem UCLP”.

§2

Użytkownik winien zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z portalu UCLP. Korzystanie z Portalu UCLP jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności, których celem jest korzystanie z Portalu UCLP.

§3

Portal UCLP jest portalem internetowym, na którym publikowane są przez UCLP Services Sp. z o.o. oraz Kancelarie Współpracujące specjalistyczne treści w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz polityki compliance w Polsce, Niemczech i Francji. Na Portalu UCLP publikowane są wyłącznie treści własne, redagowane przez UCLP Services Sp. z o.o.

oraz Kancelarie Współpracujące.

§4

Wszelkie treści opublikowane na Portalu UCLP są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie oraz Nocie Prawnej. Dostęp i korzystanie z Portalu UCLP nie podlega żadnym opłatom.

Cele Portalu UCLP

 

§5

Celem Portalu UCLP jest upowszechnianie zagadnień związanych z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz z szeroko pojętą problematyką polityki compliance w przedsiębiorstwach z różnych branż, jak również kształtowanie świadomości prawnej uczestników obrotu gospodarczego w odniesieniu do wskazanych dziedzin.

§6

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 

 1. Kancelarie współpracujące – kancelarie redagujące treści publikowane na Portalu UCLP: RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna, RGW Roclawski Rechtsanwälte Rechtsanwalt Wojciech Rocławski;
 1. Portal UCLP – serwis internetowy Unfair Competition and Compliance Law Portal dostępny pod adresami: uclp.com.pl www.uclp.eu www.deutschsprachiger-anwalt-polen.de (zwany rownież

„Portalem UCLP”);

 1. Administrator – podmiot wskazany w Nocie Prawnej jako Administrator;
 2. Nota prawna – szczegółowe postanowienia dotyczące praw autorskich oraz odpowiedzialności Kancelarii Współpracujących, UCLP Services Sp. z o.o. oraz

Administratora;

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu UCLP. Użytkownikiem Portalu UCLP może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego;
 2. Materiały – zamieszczone przez UCLP Services Sp. z o.o. oraz Kancelarie Współpracujące na serwerach Administratora w celu ich publikacji na Portalu UCLP teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne oraz inne treści w formie Linku do strony lub pliku o określonych parametrach (w tym w formie tzw. Obiektu Osadzonego);
 3. Polityka Plików Cookies – polityka wykorzystywania tzw. plikow cookies przez Administratora, UCLP Services Sp. z o.o. i Kancelarie Współpracujące, szczegółowo określona w Polityce Plików Cookies;
 4. Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika naruszające prawo lub Regulamin.

Kancelarie Współpracujące oraz Administrator

§7

Administrator, UCLP Services Sp. z o.o. oraz Kancelarie Współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. a) sposób korzystania z Portalu UCLP przez Użytkowników i skutki korzystania z

Portalu UCLP;

 1. d) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu Portalu UCLP.

§8

Administrator, UCLP Services Sp. z o.o. oraz Kancelarie Współpracujące zastrzegają prawo do:

 1. okresowego wyłączania      Portalu            UCLP bez      uprzedniego    powiadomienia

Użytkowników oraz bez podania przyczyn;

 1. zaprzestania udostępniania Portalu UCLP lub jego poszczególnych funkcjonalności bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników oraz bez podania przyczyn;
 2. skasowania części lub całej zawartości Portalu UCLP bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników oraz bez podania przyczyn.

§9

Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu UCLP może być w każdym czasie dowolnie zmieniany przez Administratora, UCLP Services Sp. z o.o. oraz Kancelarie Współpracujące.

§10

Administrator, UCLP Services Sp. z o.o. oraz Kancelarie Współpracujące nie gwarantują kompletności i aktualności wszystkich Materiałów, wobec czego nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu konsekwencji indywidualnych działań Użytkowników, dokonanych na podstawie Materiałów dostępnych na Portalu UCLP.

§11

Wszelkie informacje, umieszczone na Portalu UCLP mają charakter informacyjny oraz nie stanowią pomocy prawnej, ani zobowiązania do świadczenia jakichkolwiek usług doradztwa prawnego.

§12

Administrator, UCLP Services Sp. z o.o. oraz Kancelarie Współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z korzystania z Portalu UCLP, braku możliwości korzystania z Portalu UCLP lub opóźnienia w przesłaniu danych, niezależnie od przyczyny powyższych zdarzeń.

Newsletter

§13

Na Portalu UCLP udostępniona została możliwość dobrowolnej subskrypcji Newslettera, w którym zawarte będą najnowsze informacje publikowane na Portalu UCLP. Subskrypcja możliwa jest wyłącznie po poprawnym wypełnieniu formularza subskrypcji i wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

§14

Administratorem danych jest UCLP Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35 lok. 11. Dane osobowe są zbierane przez administratora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newsletter. Przetwarzanie danych następuje zgodnie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.

926, ze zm.) oraz Polityką ochronną informacji i zasad przetwarzania danych Portalu UCLP.

Własność Intelektualna

§15

Wszystkie Materiały zawarte na Portalu UCLP chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób, w całości lub części, bez zgody UCLP Services Sp. z o.o. oraz Kancelarii Współpracujących.

§16

Użytkownicy Portalu UCLP są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Zmiana postanowień Regulaminu

§17

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, UCLP Services Sp. z o.o. oraz Kancelarie Współpracujące. Zmiany zostaną opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Portalu UCLP.

§18

Korzystanie przez Użytkownika z Portalu UCLP po zmianie Regulaminu oznacza akceptację jego nowej treści.

§19

W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Portalu UCLP.