Najwyższa Izba Kontroli o kredytach frankowych: państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele

Najwyższa Izba Kontroli poddała badaniu skuteczność systemu ochrony praw konsumentów będących stroną umów dotyczących tzw. „kredytów frankowych” objętych ryzykiem walutowym w latach 2005-2017.

Wyniki kontroli zostały opublikowane w formie obszernego raportu NIK, z którego wynika, że instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków.

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła szereg zaleceń, które mają na celu wzmocnienie tejże ochrony oraz zapewnienie skutecznego dochodzenia praw konsumentów. NIK postuluje ponadto wprowadzenie odpowiedniej regulacji ustawowej w tym zakresie.

Więcej informacji o kontroli oraz pełny raport znajduje się na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli: raport NIK.