Naśladownictwo produktów

Naśladownictwo produktów – Kazus nr 1

Niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią A-GmbH produkuje napoje energetyczne wzbogacane witaminami, prezentując swoje produkty jako posiadające szczególne walory zdrowotne. Napoje, oferowane w czterech wersjach smakowych, produkowane są według specjalnie opracowanej, nowatorskiej receptury. Ich popularność na rynku jest coraz większa, co niesie za sobą wzrost produkcji oraz zwiększenie się dochodów przedsiębiorstwa.   

Natomiast wkrótce potem zmniejsza się liczba napojów sprzedawanych przez konkurencyjną spółkę B-GmbH. Aby nie wypaść całkowicie z gry rynkowej, spółka B GmbH decyduje się na zaoferowanie tańszych niż B-GmbH produktów. Dzięki zaoferowaniu X, pracownikowi A-GmbH, korzyści majątkowej, udaje się spółce B-GmbH zdobyć stosowaną przez A-GmbH recepturę. Po kilku miesiącach B-GmbH zaczyna produkować napoje energetyczne według w niewielkim tylko stopniu zmodyfikowanej receptury (więcej sztucznego cukru zamiast czysto naturalnych składników) w takich samych wersjach smakowych. Napoje są sprzedawane w takich samych przyciemnianych butelkach jak napoje firmy A-GmbH. Produkty nie różnią się zbytnio pod względem wyglądu zewnętrznego, a nawet są wręcz identyczne. Charakterystyczne logo firmy A-GmbH zostało nieco zmodyfikowane. Klienci nie są w stanie odróżnić produktów od siebie, wobec czego sięgają po tańsze napoje firmy B-GmbH, co powoduje spadek dochodów po stronie A-GmbH.

W_Roclawski

 

 

Odpowiedzi udziela:
Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca Prawny

w.roclawski@rgw.com.pl

 

 

 

 

Spółce A-GmbH mogą przysługiwać następujące roszczenia:

  1. Roszczenia cywilnoprawne: w niniejszym stanie faktycznym zachodzą przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji, opisane w §§ 3, 4 pkt 9 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Działanie firmy B-GbmH, tj. produkcja i dystrybucja napojów energetycznych, jest niewątpliwie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czyn polegający na naśladownictwie produktów konkurenta, tj. A-GmbH, został wprost wymieniony jako czyn nieuczciwej konkurencji w § 4 pkt 9 UWG.
  2. Roszczenie o zaniechanie à zgodnie z § 8 ust. 1 UWG A-GmbH przysługuje roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań (zaprzestanie produkcji),
  3. Roszczenie o naprawienie skutków naruszenia à zgodnie z § 8 ust. 1 UWG spółka A-GmbH może żądać wycofania już wprowadzonych do obrotu produktów,
  4. Roszczenie odszkodowawcze à zgodnie z § 9 zd. 1 UWG spółka B-GbmH jest zobowiązana do naprawienia szkody powstałej wskutek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Roszczenie odszkodowawcze przysługuje według ogólnych reguł odpowiedzialności określonych w niemieckim kodeksie cywilnym ((§ 249 i n. BGB). W związku z powyższym roszczenie to przysługuje, jeśli spółka B-GbmH dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji w sposób zawiniony.
  1. Sankcje karne: zachowanie pracownika X może wypełniać znamiona czynu zabronionego określonego w § 17 ust. 1 UWG, ponieważ jako osoba zatrudniona w spółce A-GmbH ujawnił spółce B-GmbH informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa (recepturę wykorzystywaną w produkcji napojów), która została mu powierzona przy okazji wykonywania obowiązków służbowych. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 lub karą grzywny.