Naśladownictwo produktów

Firma X od kilkudziesięciu lat produkuje bożonarodzeniowe, czekoladowe miniaturki bombek choinkowych. Artykuły te cieszą się uznaniem na rynku wyrobów czekoladowych oraz są najbardziej rozpoznawalnym produktem firmy X. Tuż przed okresem bożonarodzeniowym, firma Y wprowadziła na rynek również czekoladowe bombki, które mają tę samą wielkość, formę, opakowanie oraz posiadają charakterystyczne elementy zdobnicze dla wyrobu ABC. Jedyną różnicą jest umieszczone logo Y na produktach Y.

Odpowiedzi udziela:

WWO

Wioletta Gwizdała

Adwokat

w.gwizdala@rgw.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Firmie X przysługują następujące uprawnienia:

– roszczenia cywilnoprawne w stosunku do firmy Y: zaniechanie niedozwolonych działań oraz usunięcie skutków niedozwolonych działań (zakazanie Y oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu wyrobu czekoladowego, zakazanie Y używania lub umieszczania bombek czekoladowych w dokumentach handlowych lub reklamie, wycofania bombek czekoladowych już wprowadzonych do obrotu przez Y, zniszczenie opakowań, projektów opakowań oraz matryc, form i innych urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania opakowania bombek); złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (przeproszenie X za czyn nieuczciwej konkurencji); naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony;

– zawiadomienie właściwej Prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).