Kazusy

Poniżej publikujemy przykładowe kazusy z zakresu nieuczciwej konkurencji wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

Opracowane kazusy dotyczą abstrakcyjnych, nierzeczywistych stanów faktycznych. Prezentowane odpowiedzi nie stanowią pomocy prawnej, a są jedynie propozycją rozwiązania przedstawionych problemów.

W przypadku pytań w zakresie konkretnego kazusu, skontaktuj się z autorem odpowiedzi.