O projekcie

Cele i założeniaKancelarie PartnerskieUCLP w mediach

Witamy Państwa na stronie „Unfair Competition & Compliance Law Portal” i cieszymy się, że możemy przedstawić Państwu owoc współpracy kancelarii partnerskich z Polski i Niemiec – Portal prawa konkurencji.

Głównym założeniem projektu jest upowszechnianie zagadnień związanych z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz z szeroko pojętą problematyką polityki compliance w przedsiębiorstwach z różnych branż, jak również kształtowanie świadomości prawnej uczestników obrotu gospodarczego w odniesieniu do wskazanych dziedzin.

Mając na uwadze znaczenie powyższych tematów zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla praktyków i teoretyków prawa, postanowiliśmy podzielić się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych prawników, tworząc platformę wymiany informacji, idei oraz niezbędnego know-how.

Nie ulega wątpliwości, że prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji odgrywa istotną rolę w działalności każdego przedsiębiorcy. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą stykają się ze swoimi konkurentami na rynku oferowanych produktów i usług, a zatem prędzej czy później będą miały do czynienia z działaniami mającymi na celu zdobycie przewagi nad innymi Konkurencja sama w sobie jest zjawiskiem pożądanym, o ile nie przybiera postaci czynów nieuczciwej konkurencji. Te bowiem niosą za sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej w odpowiednich ustawach krajowych.

U podstaw niniejszego projektu leży przekonanie, iż odpowiedzialne prowadzenie biznesu oznacza również przywiązywanie wagi do odpowiednio wczesnego dostrzegania ryzyka i zagrożeń związanych z różnymi sferami wykonywanej działalności. Wypracowanie i przestrzeganie właściwych zasad polityki zgodności ma znaczenie zarówno w sferze prawa cywilnego, jak i karnego, oraz ma na celu zapobieganie naruszeniom powszechnie obowiązującego prawa z jednej strony i procedur wewnętrznych obowiązujących w przedsiębiorstwie z drugiej. W tekstach publikowanych na łamach portalu staramy się przedstawiać w sposób rzeczowy i jasny zarówno ogólne cele i znaczenie polityki compliance w nowoczesnym przedsiębiorstwie, jak również obszary, w których compliance odgrywa ważną rolę.

Dzięki współpracy międzynarodowego zespołu prawników, uczestniczących w projekcie UCLP, jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu informacje, analizy i przykłady z orzecznictwa, które bazują na porządkach prawnych poszczególnych krajów, tj. Polski i Niemiec, jak również prawie Unii Europejskiej. Dużą wagę przywiązujemy do stanów faktycznych zawierających elementy międzynarodowe, które niejednokrotnie wykazują się wysokim stopniem skomplikowania, jednakże ich znaczenia w dzisiejszym świecie nie sposób przecenić.

Pozostawiamy Państwu do dyspozycji wybór jednej z czterech wersji językowych portalu – polskiej, niemieckiej i angielskiej.

Cieszymy się z Państwa zainteresowania prawem nieuczciwej konkurencji oraz szeroko pojętą problematyką polityki compliance i zapraszamy do odkrywania zasobów Unfair Competition & Compliance Portal.

logo-rgw

RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna

naglowek_17 (1)

Schleifenbaum & Adler Rechtsanwälte und Notare (Niemcy)

naglowek_15

RGW Roclawski Rechtsanwälte (Niemcy)