Dlaczego polscy konsumenci płacą więcej za te same produkty niż zachodni sąsiedzi?

Okres przedświąteczny to dla konsumentów czas wzmożonych zakupów, a dla sieci handlowych okazja do zwiększenia sprzedaży. W kontekście poruszanej przez UCLP w poprzednim wydaniu Newslettera problematyki jakości produktów oferowanych przez zagraniczne sieci handlowe w Polsce warto wspomnieć o dyskusji, która przetoczyła się w ostatnim czasie w polskiej prasie na temat różnicowania cen tych samych produktów między innymi w Niemczech i w Polsce. Impulsem do debaty było badanie przeprowadzone przez jedną z firm zajmujących się organizowaniem badań ankietowych i audytów.

Firma Taketask przeanalizowała ceny 86 produktów sprzedawanych w sieci sklepów Lidl w Polsce oraz w Niemczech. Przeprowadzona analiza wykazała, że konsument za koszyk identycznych towarów zapłaci w Polsce ok. 60 zł więcej niż w Niemczech, przy czym aż 70% porównywanych produktów było droższych w polskich sklepach.

W odpowiedzi na przedstawione wyniki badania (co do których sformułowano m. in. zarzuty błędnej metodologii) przedstawiciele opisanej sieci handlowej tłumaczą, że na cenę sprzedawanych produktów w danym kraju składa się wiele czynników, takich jak podatki, koszty produkcji opakowań, transportu i magazynowania, a także wielkość dokonywanych zamówień. Na niemieckim rynku działa obecnie ponad 3000 sklepów Lidl, podczas gdy na polskim jedynie ok. 600. Oznacza to, że w Niemczech sieć ma dużo większą siłę nabywczą przy składaniu zamówień u dostawców, co przekłada się na niższe jednostkowe ceny produktów.

Informacje na temat sposobu działania sieci handlowej wzbudziły jednak wątpliwości co do równego traktowania konsumentów w Unii Europejskiej. Do Komisji Europejskiej wpłynęła już interpelacja europosła Kosmy Złotowskiego, która zmierza do ustalenia, czy oferowanie takich samych produktów tej samej marki w sklepach tej samej sieci, ale w różnych cenach jest zgodne z polityką konsumencką UE i czy jest to uczciwą praktyką handlową.

Tematyka ochrony konsumentów w kontekście jakości i cen sprzedawanych produktów stała się ostatnio przedmiotem debaty na forum unijnym. We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła program walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi, w tym walki z oferowaniem przez sieci handlowe konsumentom produktów o niższej jakości w zawyżonych cenach.

O wytycznych Komisji Europejskiej pisaliśmy już na portalu UCLP.

Dodaj komentarz