Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skoordynowane rozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd może stanowić porozumienie ograniczające konkurencję

Włoski urząd ochrony konkurencji w dniu 27 lutego 2014 r. nałożył łącznie ponad 180 milionów euro grzywny na F. Hoffmann-La Roche Ltd i Novartis AG oraz ich spółki zależne. Zdaniem włoskiego urzędu wspomniane przedsiębiorstwa zawarły antykonkurencyjne porozumienie, które dążyło do sztucznego zróżnicowania produktów leczniczych Avastin i Lucentis we Włoszech.

Hoffmann-La Roche Ltd i Novartis AG oraz ich spółki zależne zmierzały do rozpowszechniania opinii kwestionujących bezpieczeństwo stosowania środka Avastin w leczeniu chorób oczu. Wspomniane podmioty poczyniły uzgodnienia m. in. co do przekazywania Europejskiej Agencji Leków niepotwierdzonych informacji o działaniach niepożądanych wspomnianego produktu. Zawarte porozumienie miało finalnie doprowadzić do wzrostu popytu na produkt leczniczy Lucentis kosztem środka Avastin.

Spółki odwołały się od niekorzystnej dla nich decyzji włoskiego urzędu ochrony konkurencji, a sprawa trafiła ostatecznie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego skierowane zostały pytania prejudycjalne.

W opinii Trybunału fakt, że dwa przedsiębiorstwa, które wprowadzają do obrotu konkurencyjne produkty farmaceutyczne, dokonują między sobą uzgodnień w celu rozpowszechnienia informacji dotyczących produktu wprowadzanego przez jedno z nich, może stanowić wskazówkę, że owo rozpowszechnianie służy celom, które nie mają żadnego związku z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Co więcej, zdaniem Trybunału, cechy szczególne rynku produktów leczniczych wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że działania włoskich przedsiębiorców skłoniły lekarzy do rezygnacji z przepisywania Avastinu, powodując tym samym wzrost popytu na Lucentis.

Powyższe rozważania doprowadziły Trybunał do konkluzji, że porozumienie zawarte przez dwóch przedsiębiorców, które ma na celu zmniejszenie presji konkurencyjnej na jeden produkt leczniczy poprzez rozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd co do następstw stosowania drugiego produktu leczniczego, ogranicza konkurencję w rozumieniu art. 101 TFUE.

  • Wyrok TSUE z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie C‑179/16

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.