Trybunał Sprawiedliwości UE o charakterze usług świadczonych przez Uber

W dniu 20 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd w Barcelonie w przedmiocie prawnej kwalifikacji usług świadczonych przez Uber Systems Spain SL (dalej – „Uber”).

Uber, udostępniając własną aplikację na telefon, umożliwia niezawodowym kierowcom, którzy dysponują własnym samochodem, nawiązywanie kontaktu z osobami poszukującymi odpłatnego środka transportu.

Zgodnie z prawem hiszpańskim świadczenie usług taksówkarskich wymaga uzyskania odpowiedniej zgody w formie decyzji administracyjnej. Asociación Profesional Elite Taxi (organizacja zrzeszająca kierowców taksówek) zarzuciła spółce Uber, że jej działalność w aglomeracji Barcelony – jako prowadzona bez odpowiednich zezwoleń i licencji – stanowi przejaw nieuczciwej konkurencji i nieuczciwej praktyki rynkowej.

Sąd w Barcelonie stwierdził, że dla oceny opisanego stanu faktycznego konieczne jest przede wszystkim udzielenie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzi na pytanie, czy usługi takie jak te świadczone przez Uber powinny zostać zakwalifikowane jako klasyczna usługa transportowa, usługa pośrednictwa elektronicznego czy też usługa społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu prawa europejskiego.

W odpowiedzi na zadane pytanie prejudycjalne Trybunał stwierdził, że usługi pośrednictwa wykonywane przez Uber stanowią jedynie integralny element usługi podstawowej, jaką jest usługa transportowa. Trybunał zaznaczył w uzasadnieniu wydanego orzeczenia, że spółka Uber nie tylko wybiera kierowców wykonujących usługi w oparciu o jej platformę, ale ma też decydujący wpływ na cenę realizowanych przejazdów i czerpie z tego tytułu korzyści.

Mając na względzie powyższe, Trybunał uznał, że usługi takie jak te świadczone przez Uber są w istocie usługami transportowymi w rozumieniu dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. oraz art. 58 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a kwestia uregulowania warunków wykonywania wspomnianych usług pozostaje w gestii państw członkowskich.

O Uberze pisaliśmy już na stronie UCLP.

  • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-434/15

Dodaj komentarz